[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de cami cap a la Debian 10 estableHola Narcis,

> Com es poden consultar aquestes novetats destacables?

https://www.debian.org/releases/testing/releasenotes

El control de canvis s'efectua en aquest repositori:

https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes

També hi ha el metapaquet release-notes amb alguns bugs:

https://bugs.debian.org/release-notes

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁  Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer - log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: