[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: de cami cap a la Debian 10 estable__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 15/1/19 a les 15:44, Alex Muntada ha escrit:
> Hola Narcis,
> 
>> Com es poden consultar aquestes novetats destacables?
> 
> https://www.debian.org/releases/testing/releasenotes
> 
> El control de canvis s'efectua en aquest repositori:
> 
> https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes
> 
> També hi ha el metapaquet release-notes amb alguns bugs:
> 
> https://bugs.debian.org/release-notes
> 
> Salut,
> Alex
> 

Ostres, però no hi ha res redactat per la versió 10, encara.
Hi ha algun altre lloc on es puguin veure les decisions preses que
conduiran a les novetats de Debian 10?

Per exemple, quan per Debian 7 es va decidir passar de Gnome 2 a Gnome
3, suposo que en algun lloc es podia veure que hi hauria aquesta novetat
(?). El mateix per exemple amb Systemd per Debian 8 o la pujada
d'arquitectura mínima i586 a i686 per Debian 9.


Reply to: