[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Perfils 'mobils' d'escriptoriTot això sona molt bé!
Gràcies.


El 07/05/18 a les 15:55, Adrià ha escrit:
> On Mon, May 07, 2018 at 01:52:22PM +0200, Narcis Garcia wrote:
>> Algú sap si hi ha alguna eina que s'ocupi de sincronitzar un perfil
>> d'usuari (/home/usuari) per a què aquest usuari pugui iniciar sessió
>> indistintament des de diferents ordinadors i trobar el mateix?
> 
> Si tens un servidor central, se m'acut fer córrer Rsync en iniciar i
> en tancar la sessió, de manera que el primer rsync recupera la
> informació del servidor, i el segon la hi desa.
> 
> Si no tens un servidor central, fer el mateix però amb Syncthing [0].
>>
>> Per exemple: que si com a «narcis» canvio el fons d'escriptori i deso la
>> contrasenya d'un web al M.Firefox amb l'ordinador «A», en entrar com a
>> «narcis» a l'ordinador «B» ja em trobi el nou fons d'escriptori i el
>> M.Firefox amb la nova informació desada.
> 
> En el cas particular de Firefox, també podries usar Firefox Sync [1].
> I si no et refies de posar segons quines dades fora del teu abast,
> sempre pots muntar-lo en el teu propi servidor [2].
>>
>> Gràcies.
> 
> [0] https://syncthing.net/
> [1] https://www.mozilla.org/en-US/firefox/features/sync/
> [2]
> https://mozilla-services.readthedocs.io/en/latest/howtos/run-sync.html
> 


Reply to: