[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Visualitzacio duplicada predeterminada amb GnomeEm trobo amb els ordinadors portàtils (amb Debian amb Gnome 3) que, cada
vegada que els endollo a un monitor extern o videoprojector la
visualització és un espai de treball com a extensió de l'escriptori.

A mi em convé poder configurar un portàtil de manera que, endolli on
endolli, de forma predeterminada la imatge externa sigui un mirall de la
imatge de pantalla integrada al portàtil.

Algú sap on està establert aquest comportament predeterminat, per a
poder-lo canviar?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: