[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionarPer a quin paquet podria obrir incidència de Debian sobre això?
Suposo que podria proposar l'actualització d'aquest fitxer en concret
(e1000e.ko)
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
> Narcís, mira't això!
> 
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
> 
> Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
> del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
> 
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/
> 
> Quina versió tens tu?
> 
> 
> 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com
> <mailto:jlladono@gmail.com>>:
> 
>   Hola, Narcís,
> 
>   Apunt:
>   Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
>   mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
>   de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar que
>   sí que és el controlador.
> 
>   Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
>   d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
>   alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
>   contempli, quedant "estabornit"...
> 
>   Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin els
>   noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
>   relacionat amb DHCP i la renovació?
> 
>   Salutacions,
>   Josep
> 
>   2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
>   <mailto:debianlists@actiu.net>>:
> 
>     00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>     Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
> 
>     Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
>     xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian
>     9 (sense escriptori):
> 
>     Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>     hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració
>     que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
>     router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
>     sol a la xarxa.
> 
>     Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>     servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
>     la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
>     que és la única solució:
> 
>     === Failure history ===
>     2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>     2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>     2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>     2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>     Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>     2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>     2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>     2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>     2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>     2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>     2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>     Gateway::No Internet:Unroutable
>     2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>     Gateway::No Internet:Unroutable
>     2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>     2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>     Gateway::No Internet:Unroutable
>     2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>     2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>     Internet:Unroutable
>     2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>     2018-02-03 11:29:58 $ reboot
> 
>     * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>     * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>     * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>     * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>     * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>     216.146.35.35 53
> 
>     El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
>     rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
>     l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa
>     del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
> 
>     Gràcies.
> 
>     -- 
> 
> 
>     __________
>     I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
> 
> 
> 
> 
>   -- 
>   --
>   Salutacions...Josep
>   --
> 
> 
> 
> 
> -- 
> --
> Salutacions...Josep
> --


Reply to: