[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionar

2018-02-15 8:49 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net>:
Per a quin paquet podria obrir incidència de Debian sobre això?
Suposo que podria proposar l'actualització d'aquest fitxer en concret
(e1000e.ko)

És cosa de la versió de mòdul que hi ha inclosa en el kernel linux. Potser és cosa d'Intel el fet d'actualitzar la versió del controlador de dins el nucli...


 
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
> Narcís, mira't això!
>
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
>
> Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
> del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
>
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/
>
> Quina versió tens tu?
>
>
> 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com
> <mailto:jlladono@gmail.com>>:
>
>     Hola, Narcís,
>
>     Apunt:
>     Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
>     mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
>     de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar que
>     sí que és el controlador.
>
>     Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
>     d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
>     alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
>     contempli, quedant "estabornit"...
>
>     Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin els
>     noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
>     relacionat amb DHCP i la renovació?
>
>     Salutacions,
>     Josep
>
>     2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
>     <mailto:debianlists@actiu.net>>:
>
>         00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>         Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
>
>         Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
>         xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian
>         9 (sense escriptori):
>
>         Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>         hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració
>         que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
>         router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
>         sol a la xarxa.
>
>         Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>         servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
>         la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
>         que és la única solució:
>
>         === Failure history ===
>         2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>         2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>         2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>         2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>         Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>         2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>         2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>         2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>         2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>         Gateway::No Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>         Gateway::No Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>         Gateway::No Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>         Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>         2018-02-03 11:29:58 $ reboot
>
>         * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>         * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>         * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>         * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>         * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>         216.146.35.35 53
>
>         El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
>         rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
>         l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa
>         del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
>
>         Gràcies.
>
>         --
>
>
>         __________
>         I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
>
>
>
>
>     --
>     --
>     Salutacions...Josep
>     --
>
>
>
>
> --
> --
> Salutacions...Josep
> --
--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: