[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionar$ sudo modinfo e1000e
filename:    /lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
version:    3.2.6-k
license:    GPL
description:  Intel(R) PRO/1000 Network Driver
(...)

He provat traient i tornant a posar el controlador, sense èxit:

=== Failure history ===
2018-02-04 20:09:23 CPUs:4% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
2018-02-04 20:13:36 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
2018-02-04 20:13:36 Trying to notify to: narcis@...
2018-02-04 20:13:37 $ ifdown "enp0s31f6"
2018-02-04 20:13:37 $ sleep 2
2018-02-04 20:13:39 $ modprobe -r e1000e
2018-02-04 20:13:39 $ sleep 2
2018-02-04 20:13:41 $ modprobe e1000e
2018-02-04 20:13:41 $ sleep 2
2018-02-04 20:13:43 $ ifup "enp0s31f6"
2018-02-04 20:17:10 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:19:14 CPUs:3% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:21:18 CPUs:13% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:23:21 CPUs:3% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:25:25 CPUs:3% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:25:25 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-04 20:28:29 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:30:33 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:30:33 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-04 20:33:38 CPUs:3% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-04 20:33:38 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-04 20:34:39 Trying to notify to: narcis@...
2018-02-04 20:34:39 $ reboot

Hi hauria manera d'actualitzar el controlador sense distorsionar les actualitzacions del linux-image ?
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
El 04/02/18 a les 19:57, Josep Lladonosa ha escrit:


2018-02-04 19:52 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net>:
El controlador ve amb el paquet linux-image-4.9.0-5-amd64 i l'únic
fitxer relacionat sembla ser:
/lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
No en sé veure la versió.

sudo modinfo e1000e
o bé
sudo modinfo /lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
 

Ara estic veient que els 3 ordinadors en qüestió no tenen exactament el
mateix problema. Només és un que no es recupera definitivament després
de perdre l'estat «link ok».

__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.

El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
> Narcís, mira't això!
>
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
>
> Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
> del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
>
> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/
>
> Quina versió tens tu?
>
>
> 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com
> <mailto:jlladono@gmail.com>>:
>
>     Hola, Narcís,
>
>     Apunt:
>     Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
>     mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
>     de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar que
>     sí que és el controlador.
>
>     Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
>     d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
>     alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
>     contempli, quedant "estabornit"...
>
>     Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin els
>     noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
>     relacionat amb DHCP i la renovació?
>
>     Salutacions,
>     Josep
>
>     2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
>     <mailto:debianlists@actiu.net>>:
>
>         00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>         Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
>
>         Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
>         xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian
>         9 (sense escriptori):
>
>         Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>         hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració
>         que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
>         router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
>         sol a la xarxa.
>
>         Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>         servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
>         la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
>         que és la única solució:
>
>         === Failure history ===
>         2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>         2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>         2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>         2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>         Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>         2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>         IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>         2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>         2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>         2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>         Gateway::No Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>         Gateway::No Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>         Gateway::No Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>         2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>         Internet:Unroutable
>         2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>         2018-02-03 11:29:58 $ reboot
>
>         * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>         * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>         * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>         * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>         * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>         216.146.35.35 53
>
>         El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
>         rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
>         l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa
>         del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
>
>         Gràcies.
>
>         --
>
>
>         __________
>         I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
>
>
>
>
>     --
>     --
>     Salutacions...Josep
>     --
>
>
>
>
> --
> --
> Salutacions...Josep
> --
--
--
Salutacions...Josep
--


Reply to: