[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionarHe descarregat el paquet linux-image-4.14.0-0.bpo.3-amd64 del repositori
«backports» i veig que el mòdul-controlador que conté és de la mateixa
versió:
filename:
./lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
version: 3.2.6-k

El mateix amb el paquet linux-image-4.14.0-3-amd64 del repositori
sid/unstable:

filename:
./lib/modules/4.14.0-3-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
version: 3.2.6-k

La meva idea era reemplaçar solsament aquest fitxer, si fos possible
obtenir-lo ja compilat i compatible amb Debian 9. Igualment espero a què
algú pugui comprovar que no és el cable el què falla, ja que els altres
2 ordinadors bessons no tenen aquest problema.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 04/02/18 a les 19:52, Narcis Garcia ha escrit:
> El controlador ve amb el paquet linux-image-4.9.0-5-amd64 i l'únic
> fitxer relacionat sembla ser:
> /lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
> No en sé veure la versió.
> 
> Ara estic veient que els 3 ordinadors en qüestió no tenen exactament el
> mateix problema. Només és un que no es recupera definitivament després
> de perdre l'estat «link ok».
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
> 
> El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
>> Narcís, mira't això!
>>
>> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
>>
>> Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
>> del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
>>
>> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/
>>
>> Quina versió tens tu?
>>
>>
>> 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com
>> <mailto:jlladono@gmail.com>>:
>>
>>   Hola, Narcís,
>>
>>   Apunt:
>>   Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
>>   mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
>>   de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar que
>>   sí que és el controlador.
>>
>>   Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
>>   d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
>>   alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
>>   contempli, quedant "estabornit"...
>>
>>   Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin els
>>   noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
>>   relacionat amb DHCP i la renovació?
>>
>>   Salutacions,
>>   Josep
>>
>>   2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
>>   <mailto:debianlists@actiu.net>>:
>>
>>     00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>>     Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
>>
>>     Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
>>     xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian
>>     9 (sense escriptori):
>>
>>     Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>>     hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració
>>     que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
>>     router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
>>     sol a la xarxa.
>>
>>     Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>>     servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
>>     la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
>>     que és la única solució:
>>
>>     === Failure history ===
>>     2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>     2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>     2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>     2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>>     Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>>     2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>>     2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>>     2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>>     2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>>     2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>>     2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>     Gateway::No Internet:Unroutable
>>     2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>     Gateway::No Internet:Unroutable
>>     2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>>     2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>     Gateway::No Internet:Unroutable
>>     2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>>     2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>>     Internet:Unroutable
>>     2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>>     2018-02-03 11:29:58 $ reboot
>>
>>     * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>>     * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>>     * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>>     * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>>     * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>>     216.146.35.35 53
>>
>>     El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
>>     rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
>>     l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa
>>     del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
>>
>>     Gràcies.
>>
>>     -- 
>>
>>
>>     __________
>>     I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
>>
>>
>>
>>
>>   -- 
>>   --
>>   Salutacions...Josep
>>   --
>>
>>
>>
>>
>> -- 
>> --
>> Salutacions...Josep
>> --


Reply to: