[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionarDe moment, m'he apuntat aquesta recepta solventant fins i tot un
problema del «Makefile» del mateix projecte:

0. Install build/compiler tools:
sudo apt-get install build-essential linux-headers-amd64

1. Download latest stable version from:
https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/

2. Unpack:
tar zxf e1000e-*.tar.gz

3. Compile and install:
cd e1000e-*/src/
sudo make install

3.1. If it fails with "cc1: error: code model kernel does not support
PIC mode"
# Find in Makefile ( e1000e/src/Makefile , Line ~152) =>
EXTRA_CFLAGS += $(CFLAGS_EXTRA)
# Insert a new line after that => EXTRA_CFLAGS += -fno-pie
sudo make install

4. Where is the binary installed:
find /lib/modules | grep -e '/e1000e\.ko$'
/lib/modules/4.9.0-5-amd64/updates/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
/lib/modules/updates/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko

5. Updated boot-embedded driver:
sudo update-initramfs -u


Els diferents e1000e.ko generats no són iguals.
Com que veig que no es crea automàticament per cada nucli (com el
4.9.0-4 que també hi ha instal·lat),
EL QUÈ EM QUEDA ARA, és trobar la manera que tot això es posi com cal el
dia que actualitzi el sistema (a Linux 4.9.0-6 per exemple) sense haver
de recordar i recuperar tot el procediment manual.
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 07/02/18 a les 14:29, Narcis Garcia ha escrit:
> He descarregat el paquet linux-image-4.14.0-0.bpo.3-amd64 del repositori
> «backports» i veig que el mòdul-controlador que conté és de la mateixa
> versió:
> filename:
> ./lib/modules/4.14.0-0.bpo.3-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
> version: 3.2.6-k
> 
> El mateix amb el paquet linux-image-4.14.0-3-amd64 del repositori
> sid/unstable:
> 
> filename:
> ./lib/modules/4.14.0-3-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
> version: 3.2.6-k
> 
> La meva idea era reemplaçar solsament aquest fitxer, si fos possible
> obtenir-lo ja compilat i compatible amb Debian 9. Igualment espero a què
> algú pugui comprovar que no és el cable el què falla, ja que els altres
> 2 ordinadors bessons no tenen aquest problema.
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
> El 04/02/18 a les 19:52, Narcis Garcia ha escrit:
>> El controlador ve amb el paquet linux-image-4.9.0-5-amd64 i l'únic
>> fitxer relacionat sembla ser:
>> /lib/modules/4.9.0-5-amd64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
>> No en sé veure la versió.
>>
>> Ara estic veient que els 3 ordinadors en qüestió no tenen exactament el
>> mateix problema. Només és un que no es recupera definitivament després
>> de perdre l'estat «link ok».
>>
>> __________
>> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
>> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
>> should fix this against automated addresses collectors.
>>
>> El 04/02/18 a les 13:36, Josep Lladonosa ha escrit:
>>> Narcís, mira't això!
>>>
>>> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.3.6/
>>>
>>> Sembla que t'has trobat amb un bug que s'ha resolt en la versió 3.3.6
>>> del controlador e1000e. Val a dir que ara van per la 3.4.0.2.
>>>
>>> https://sourceforge.net/projects/e1000/files/e1000e%20stable/3.4.0.2/
>>>
>>> Quina versió tens tu?
>>>
>>>
>>> 2018-02-04 13:01 GMT+01:00 Josep Lladonosa <jlladono@gmail.com
>>> <mailto:jlladono@gmail.com>>:
>>>
>>>   Hola, Narcís,
>>>
>>>   Apunt:
>>>   Si el controlador es troba com a mòdul, potser es pot eliminar el
>>>   mòdul (rmmod) i tornar-lo a incorporar (modprobe) per tal d'evitar
>>>   de fer reboot. Si torna a funcionar aleshores podries determinar que
>>>   sí que és el controlador.
>>>
>>>   Veig que funcionen a 1 Gbps. Els cables estan ben fets? Pateixen
>>>   d'alguna interferència? Ho dic perquè podria ser que hi hagués
>>>   alguna renegociació a nivell físic i que el controlador no la
>>>   contempli, quedant "estabornit"...
>>>
>>>   Potser podria afectar a la cosa el fet que les targetes tinguin els
>>>   noms llargs (en lloc dels ethX tradicionals). Podria estar
>>>   relacionat amb DHCP i la renovació?
>>>
>>>   Salutacions,
>>>   Josep
>>>
>>>   2018-02-03 15:36 GMT+01:00 Narcis Garcia <debianlists@actiu.net
>>>   <mailto:debianlists@actiu.net>>:
>>>
>>>     00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>>>     Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
>>>
>>>     Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de
>>>     xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian
>>>     9 (sense escriptori):
>>>
>>>     Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>>>     hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració
>>>     que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el
>>>     router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués
>>>     sol a la xarxa.
>>>
>>>     Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>>>     servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí
>>>     la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador,
>>>     que és la única solució:
>>>
>>>     === Failure history ===
>>>     2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>>     2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>>     2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>>     2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>>>     Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>>>     2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>>     IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>>>     2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>>>     2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>>>     2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>>>     2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>>>     2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>>     Gateway::No Internet:Unroutable
>>>     2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>>     Gateway::No Internet:Unroutable
>>>     2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>>>     2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>>     Gateway::No Internet:Unroutable
>>>     2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>>>     2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>>>     Internet:Unroutable
>>>     2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>>>     2018-02-03 11:29:58 $ reboot
>>>
>>>     * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>>>     * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>>>     * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>>>     * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>>>     * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>>>     216.146.35.35 53
>>>
>>>     El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment
>>>     rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a
>>>     l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa
>>>     del controlador *e1000e* que utiltza Debian?
>>>
>>>     Gràcies.
>>>
>>>     -- 
>>>
>>>
>>>     __________
>>>     I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>   -- 
>>>   --
>>>   Salutacions...Josep
>>>   --
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> -- 
>>> --
>>> Salutacions...Josep
>>> --
> 


Reply to: