[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionarSense millores;

=== Failure history ===
2018-02-07 08:33:09 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
2018-02-07 08:37:21 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
2018-02-07 08:37:21 Trying to notify to: narcis@...
2018-02-07 08:37:21 $ ifdown "enp0s31f6" ; sleep 2 ; modprobe -r e1000e ; sleep 2 ; modprobe e1000e ; sleep 2 ; ifup "enp0s31f6"
2018-02-07 08:40:56 CPUs:3% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:40:56 $ ip link set "enp0s31f6" down
2018-02-07 08:40:56 $ sleep 2
2018-02-07 08:40:58 $ ip link set "enp0s31f6" up
2018-02-07 08:43:02 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:45:06 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:45:06 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-07 08:48:11 CPUs:3% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:48:11 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-07 08:51:15 CPUs:4% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:51:15 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-07 08:54:20 CPUs:4% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:56:24 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:56:24 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-07 08:59:28 CPUs:2% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-07 08:59:28 Trying to notify to: narcis@...
2018-02-07 08:59:28 $ reboot

__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.

El 06/02/18 a les 08:48, Narcis Garcia ha escrit:
> Gràcies per les referències;
> El dhclient el poso per quan es detecta que ifup no ha aconseguit que
> per sí mateix el sistema operatiu assoleixi la configuració ja
> establerta a /etc/network/interfaces
>
> Ara he afegit "ip link set ... up/down" al procediment, tot i que no sé
> si iproute (que prou antic és també) s'ocupa tant bé d'aquestes coses.
> Ja comentaré resultats.
>
>
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
> El 05/02/18 a les 22:52, Ermengol Bota ha escrit:
>> Sense tenir-ne ni idea....per si serveix de res.
>>
>> Has mirat d'activar / desactivar l'interficie amb ip enlloc de ifup?
>> ip link set DISPOSITIU down
>> ip link set DISPOSITIU up
>> i després el dhclient altre cop
>>
>> Per cert, que els de redhat tenen una xuleta molt xula sobre ip
>> https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf
>> Al final hi ha la comparativa entre les antigues ordres (ifconfig, arp,
>> route)i les noves amb ip
>>
>> I si vols una comparativa entre, suposo que gairebé totes, les ordres de
>> xarxa antigues i les noves tens
>> https://dougvitale.wordpress.com/2011/12/21/deprecated-linux-networking-commands-and-their-replacements/
>> que serveix també per descobrir coses ;-)
>>
>> * Ermengol * 
>>
>> El dia 3 de febrer de 2018 a les 15:36, Narcis Garcia
>> <debianlists@actiu.net <mailto:debianlists@actiu.net>> ha escrit:
>>
>>   00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>>   Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
>>
>>   Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de xarxa
>>   integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian 9 (sense
>>   escriptori):
>>
>>   Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>>   hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració que
>>   tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el router
>>   (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués sol a la xarxa.
>>
>>   Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>>   servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí la
>>   bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador, que és la
>>   única solució:
>>
>>   === Failure history ===
>>   2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>   2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>   2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>>   2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>>   Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>>   2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>>   2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>>   2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>>   2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>>   2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>>   2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>   Gateway::No Internet:Unroutable
>>   2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>   Gateway::No Internet:Unroutable
>>   2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>>   2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>>   Gateway::No Internet:Unroutable
>>   2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>>   2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>>   Internet:Unroutable
>>   2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>>   2018-02-03 11:29:58 $ reboot
>>
>>   * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>>   * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>>   * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>>   * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>>   * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>>   216.146.35.35 53
>>
>>   El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment rep
>>   la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a l'ordinador? Com
>>   puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa del controlador
>>   *e1000e* que utiltza Debian?
>>
>>   Gràcies.
>>
>>   -- 
>>
>>
>>   __________
>>   I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
>>
>>
>>
>>
>> -- 
>> * Ermengol *
>> *************************************************
>> * Els ordinadors no resolen problemes, *
>> * simplement executen solucions           *
>> *************************************************


Reply to: