[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionarGràcies per les referències;
El dhclient el poso per quan es detecta que ifup no ha aconseguit que
per sí mateix el sistema operatiu assoleixi la configuració ja
establerta a /etc/network/interfaces

Ara he afegit "ip link set ... up/down" al procediment, tot i que no sé
si iproute (que prou antic és també) s'ocupa tant bé d'aquestes coses.
Ja comentaré resultats.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 05/02/18 a les 22:52, Ermengol Bota ha escrit:
> Sense tenir-ne ni idea....per si serveix de res.
> 
> Has mirat d'activar / desactivar l'interficie amb ip enlloc de ifup?
> ip link set DISPOSITIU down
> ip link set DISPOSITIU up
> i després el dhclient altre cop
> 
> Per cert, que els de redhat tenen una xuleta molt xula sobre ip
> https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/rh_ip_command_cheatsheet_1214_jcs_print.pdf
> Al final hi ha la comparativa entre les antigues ordres (ifconfig, arp,
> route)i les noves amb ip
> 
> I si vols una comparativa entre, suposo que gairebé totes, les ordres de
> xarxa antigues i les noves tens
> https://dougvitale.wordpress.com/2011/12/21/deprecated-linux-networking-commands-and-their-replacements/
> que serveix també per descobrir coses ;-)
> 
> * Ermengol * 
> 
> El dia 3 de febrer de 2018 a les 15:36, Narcis Garcia
> <debianlists@actiu.net <mailto:debianlists@actiu.net>> ha escrit:
> 
>   00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet
>   Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)
> 
>   Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de xarxa
>   integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian 9 (sense
>   escriptori):
> 
>   Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20
>   hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració que
>   tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el router
>   (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués sol a la xarxa.
> 
>   Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un
>   servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí la
>   bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador, que és la
>   única solució:
> 
>   === Failure history ===
>   2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>   2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>   2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
>   2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33
>   Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>   2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok
>   IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
>   2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
>   2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
>   2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
>   2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
>   2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>   Gateway::No Internet:Unroutable
>   2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>   Gateway::No Internet:Unroutable
>   2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
>   2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:
>   Gateway::No Internet:Unroutable
>   2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
>   2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No
>   Internet:Unroutable
>   2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
>   2018-02-03 11:29:58 $ reboot
> 
>   * La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
>   * La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
>   * La informació del router (gw) amb: netstat -rn
>   * La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
>   * La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z
>   216.146.35.35 53
> 
>   El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment rep
>   la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a l'ordinador? Com
>   puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa del controlador
>   *e1000e* que utiltza Debian?
> 
>   Gràcies.
> 
>   -- 
> 
> 
>   __________
>   I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.
> 
> 
> 
> 
> -- 
> * Ermengol *
> *************************************************
> * Els ordinadors no resolen problemes, *
> * simplement executen solucions           *
> *************************************************


Reply to: