[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Baixa de la llista (Re: Signatura digital PDF i d'altres)On Thu, Feb 01, 2018 at 08:15:22AM +0000, Molero Puig Josep wrote:
> Hola.
> Bon dia.
> Algú e la llista em podria posar en contacte amb un administrador (per eMAIL)
> No em puc donar de baixar de cap manera.
> El correu amb el qual em vaig donar d'alta ha canviat, I tot I que rebo eMAILS no puc fer la baixa.

Mirant les capçaleres del missatge veuràs, entre d'altres coses
> List-Unsubscribe: <mailto:debian-user-catalan-request@lists.debian.org?subject=unsubscribe>

així que escrivint un missatge a aquesta adreça ho aconseguiràs. Per
tant no et cal posar-te en contacte amb cap administrador.

També es pot fer des de la web des d'on et dones d'alta:
https://lists.debian.org/debian-user-catalan/

Salutacions.

PD: Canvio l'assumpte perquè el fil està segrestat.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: