[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Ethernet I219-LM em deixa de funcionar00:1f.6 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation Ethernet Connection (2) I219-LM [8086:15b7] (rev 31)

Ja m'he trobat amb 3 ordinadors que utilitzen aquest xip de xarxa integrat a la placa base (la mateixa als tres), amb Debian 9 (sense escriptori):

Havent engegat l'ordinador, després d'un interval d'entre 5 i 20 hores, la xarxa deixa de funcionar. Sense perdre la configuració que tenia per DHCP, ja no hi ha comunicació ni tan sols amb el router (ni ping ni res), és a dir com si l'ordinador estigués sol a la xarxa.

Com que aquests ordinadors no els tinc a casa, els he creat un servei que intenta accions i enregistra els esdevniments. Aquí la bitàcola d'un procés complet fins a reiniciar l'ordinador, que és la única solució:

=== Failure history ===
2018-02-03 11:05:48 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
2018-02-03 11:07:49 CPUs:0% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
2018-02-03 11:09:50 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Alive Internet:Yes
2018-02-03 11:14:02 CPUs:0% enp0s31f6:no-link IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
2018-02-03 11:18:14 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP:192.168.1.33 Gateway:192.168.1.1:Fails Internet:No
2018-02-03 11:18:14 Trying to notify to: narcis@...
2018-02-03 11:18:15 $ ifdown "enp0s31f6"
2018-02-03 11:18:15 $ sleep 2
2018-02-03 11:18:17 $ ifup "enp0s31f6"
2018-02-03 11:21:46 CPUs:1% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-03 11:23:49 CPUs:2% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-03 11:23:49 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-03 11:26:53 CPUs:6% enp0s31f6::1000baseT-FD::link-ok IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-03 11:26:53 $ dhclient "enp0s31f6"
2018-02-03 11:29:57 CPUs:1% enp0s31f6:no-link IP: Gateway::No Internet:Unroutable
2018-02-03 11:29:57 Trying to notify to: narcis@...
2018-02-03 11:29:58 $ reboot

* La informació de l'enllaç la obtinc amb: mii-tool enp0s31f6
* La informació de la IP popia amb: ip address show enp0s31f6
* La informació del router (gw) amb: netstat -rn
* La disponibilitat del router es detecta amb: ping -c 1 192.168.1.1
* La disponibilitat d'internet es detecta amb: nc -v -w 4 -z 216.146.35.35 53

El router va perfectament i fa l'assignació DHCP quan realment rep la petició. Perquè li deixa de funcionar la xarxa a l'ordinador? Com puc analitzar millor el problema? Pot ser cosa del controlador e1000e que utiltza Debian?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: