[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No hiverna bé amb el gestor d'energia del xfce4 al tancar la tapaEl fitxer xfce4-power-manager.xml sembla que conté les accions a
emprendre quan hi ha un esdeveniment.
Potser tinguis algun altre fitxer "xfce4-power-manager.xml" al perfil
d'usuari per la teva personalització.

Les propietats "lid-action-on-battery" i "lid-action-on-ac" em sembla
que són les que configuren el què passa en tancar la tapa.

Però cercant pel web he trobat un exemple (diferent) de com reemplaçar
una comanda de bloquejar l'escriptori en tancar la tapa. Et pot servir
d'inspiració:

xfconf-query -c xfce4-session -p /general/LockCommand -s
"/opt/bin/phlock" --create -t string


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 06/09/17 a les 10:56, Enric ha escrit:
> A 01-09-2017 10:07, Narcis Garcia escrigué:
> 
>> __________
>> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
>> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
>> should fix this against automated addresses collectors.
>> El 01/09/17 a les 08:33, Enric ha escrit:
>>> Salut,
>>>
>>> és el primer cop que faig una demanda a la llista, però haig de dir que
>>> ja n'he après un munt.
>>>
>>> Si configuro l'hivernació amb el gestor d'energia del xfce4 i li demano
>>> que quan tanqui la tapa del portàtil, em fa l'hivernació i es tanca bé,
>>> però quan s'engega llavors sembla que no arrenca les X's i es queda amb
>>> la pantalla negra i no em deixa accedir ni a les consoles de text. I
>>> haig de tancar l'ordinador a sac però no em fa cas.
>>>
>>> En canvi, si executo pm-hibernate ho fa perfectament. I am systemctl
>>> hibernate, també.
>>>
>>> Si configuro el botó de sortida del xfce perquè també hiverni, també ho
>>> fa sense problemes.
>>>
>>> Només és el detall del tancar la tapa.
>>>
>>> Per cert, el suspèn perfectament en qualsevol de les maneres. Només em
>>> passa amb la hivernació.
>>>
>>> Merci per avançat.
>>>
>>> Vinga,
>>>
>>> Salut i desobediència!
>>>
>>>                       Enric.
>>>
>>> 
>>
>> Hi hauria alguna manera d'interceptar la comanda que es dispara amb la
>> tapa? Ho pregunto per trobar-hi la comanda que s'executa.
>>
> No he sabut trobar la comanda ...
> 
> Mirant el contingut dels fitxers que instal·la xfce4-power-manager, no
> ho he sabut veure:
> 
> # dpkg -L xfce4-power-manager
> /.
> /etc
> /etc/xdg
> /etc/xdg/autostart
> /etc/xdg/autostart/xfce4-power-manager.desktop
> /etc/xdg/xfce4
> /etc/xdg/xfce4/xfconf
> /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml
> /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-power-manager.xml
> /usr
> /usr/bin
> /usr/bin/xfce4-power-manager
> /usr/bin/xfce4-power-manager-settings
> /usr/share
> /usr/share/doc
> /usr/share/doc/xfce4-power-manager
> /usr/share/doc/xfce4-power-manager/copyright
> /usr/share/doc/xfce4-power-manager/changelog.Debian.gz
> /usr/share/doc/xfce4-power-manager/NEWS.Debian.gz
> /usr/share/doc/xfce4-power-manager/changelog.gz
> /usr/share/man
> /usr/share/man/man1
> /usr/share/man/man1/xfpm-power-backlight-helper.1.gz
> /usr/share/man/man1/xfce4-power-information.1.gz
> /usr/share/applications
> /usr/share/applications/xfce4-power-manager-settings.desktop
> /usr/share/polkit-1
> /usr/share/polkit-1/actions
> /usr/share/polkit-1/actions/org.xfce.power.policy
> /usr/sbin
> /usr/sbin/xfce4-pm-helper
> /usr/sbin/xfpm-power-backlight-helper
> 
> 


Reply to: