[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No hiverna bé amb el gestor d'energia del xfce4 al tancar la tapaA 01-09-2017 10:07, Narcis Garcia escrigué:

__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 01/09/17 a les 08:33, Enric ha escrit:
Salut,

és el primer cop que faig una demanda a la llista, però haig de dir que
ja n'he après un munt.

Si configuro l'hivernació amb el gestor d'energia del xfce4 i li demano
que quan tanqui la tapa del portàtil, em fa l'hivernació i es tanca bé,
però quan s'engega llavors sembla que no arrenca les X's i es queda amb
la pantalla negra i no em deixa accedir ni a les consoles de text. I
haig de tancar l'ordinador a sac però no em fa cas.

En canvi, si executo pm-hibernate ho fa perfectament. I am systemctl
hibernate, també.

Si configuro el botó de sortida del xfce perquè també hiverni, també ho
fa sense problemes.

Només és el detall del tancar la tapa.

Per cert, el suspèn perfectament en qualsevol de les maneres. Només em
passa amb la hivernació.

Merci per avançat.

Vinga,

Salut i desobediència!

                                             Enric.

 

Hi hauria alguna manera d'interceptar la comanda que es dispara amb la
tapa? Ho pregunto per trobar-hi la comanda que s'executa.

No he sabut trobar la comanda ...

Mirant el contingut dels fitxers que instal·la xfce4-power-manager, no ho he sabut veure:

# dpkg -L xfce4-power-manager
/.
/etc
/etc/xdg
/etc/xdg/autostart
/etc/xdg/autostart/xfce4-power-manager.desktop
/etc/xdg/xfce4
/etc/xdg/xfce4/xfconf
/etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml
/etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-power-manager.xml
/usr
/usr/bin
/usr/bin/xfce4-power-manager
/usr/bin/xfce4-power-manager-settings
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/xfce4-power-manager
/usr/share/doc/xfce4-power-manager/copyright
/usr/share/doc/xfce4-power-manager/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xfce4-power-manager/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/xfce4-power-manager/changelog.gz
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/xfpm-power-backlight-helper.1.gz
/usr/share/man/man1/xfce4-power-information.1.gz
/usr/share/applications
/usr/share/applications/xfce4-power-manager-settings.desktop
/usr/share/polkit-1
/usr/share/polkit-1/actions
/usr/share/polkit-1/actions/org.xfce.power.policy
/usr/sbin
/usr/sbin/xfce4-pm-helper
/usr/sbin/xfpm-power-backlight-helper

 

Reply to: