[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Anunci 2a màBondia!

Es pot programar amb l'arduino IDE, per això el vaig comprar per provar. No tenia ni ideia de programar i la veritat es que el tema no em va engrescar. Recordo que vaig tenir algun problema de comunicacio entre la placa arduino Mega 2560 i la Debian 9 que em van fer desistir.
Això es massa Freak per mi, per això ho passo per aqui. ; )


On 4 de setembre de 2017 20:49:36 CEST, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> wrote:
__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 04/09/17 a les 19:21, Alfonso Correa ha escrit:
Hola a tots,
He pensat que això podria ser de l'interès d'algú.
Tinc això a la venta per 100€.
http://store.makeblock.com/product/mbot-ranger-robot-kit
Alfonso
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.

Suposo que ho envies per aquí perquè funciona amb programari lliure
(FOSS), no?


--
Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.
Reply to: