[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Anunci 2a mà__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
should fix this against automated addresses collectors.
El 04/09/17 a les 19:21, Alfonso Correa ha escrit:
> Hola a tots,
> He pensat que això podria ser de l'interès d'algú.
> Tinc això a la venta per 100€.
> http://store.makeblock.com/product/mbot-ranger-robot-kit
> Alfonso
> Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.

Suposo que ho envies per aquí perquè funciona amb programari lliure
(FOSS), no?


Reply to: