[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xerrada sobre Debian al DLP el 16 de setembreHola!

A petició d'en Rafael Carreras, el proper dissabte 16 de setembre
faré una xerrada sobre el desenvolupament a Debian dins el marc
del Dia de la Llibertat del Programari: http://dlp.caliu.cat/

El que us volia preguntar és de quins temes us agradaria que
parli concretament. Podeu preguntar-me el que vulgueu (AMA) i
jo ja triaré el que cregui més interessant per la xerrada.

Així doncs, us agrairé que respongueu aquest correu explicant-me
què us agradaria saber, sobre què us agradaria aprofundir, què
voldríeu aprendre, en què us agradaria contribuir, etc. Podeu
fer-ho en privat, si voleu.

A banda de facilitar-me la feina per la xerrada, crec que pot
ser una bona oportunitat per conèixer millor els interessos i
els interrogants d'aquesta comunitat.

Salut i moltes gràcies!
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: