[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: systemd: com inhibir un servei?2017-05- 2, 18:32 (+0200); Alex Muntada escriu:
> A més a més, comprova si el servei està configurat amb suport per
> a sysv-rc, perquè aleshores potser també et calgui desactivar-lo:
> 
> $ ls -l /etc/rc?.d/*lirc*
> $ sudo update-rc.d -f {nom-del-servei-a-sysv-rc} remove

En aquest cas no ha calgut.

Merci.


Reply to: