[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

systemd: com inhibir un servei?Hola,

El paquet lirc instal·la el fitxer

/lib/systemd/system/lircd-uinput.service

de manera que systemd inicia el servei "lircd-uinput" en arrencar.  El
problema és que aquest programa genera esdeveniments de tecla
fantasma.  Per exemple, en els logins tty m'apareix el caràcter "^@"
repetidament, com si algú estigués prement una tecla estranya.

Com es fa per fer que no s'inici aquest servei?

Salut.


Reply to: