[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Provant debian 9: i586 obsoletHola,
llegir les notes de cada nova versió acostuma a servir per
evitar-se sorpreses, sobretot si el risc és considerable
com és el cas d'instal·lar un SO modern en un equip molt
antic.

Per aquest tema en particular hi ha aquesta informació:
https://www.debian.org/releases/stretch/i386/release-notes/ch-information.en.html#i386-is-now-almost-i686

Salut,
Alex
Hola,
llegir les notes de cada nova versió acostuma a servir per evitar-se sorpreses, sobretot si el risc és considerable com és el cas:

debian.org/releases/stretch/i386/release-notes/ch-information.en.html#i386-is-now-almost-i686

Salut,
AlexReply to: