[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Provant debian 9: i586 obsoletA l'assistent «expert» d'instal·lació s'ofereix una versió de Linux per
a i586 però, si es prova en un PC anterior a Pentium II, el disc
d'instal·lació no arrenca (falta instrucció «cmov» al processador).

D'altra banda, si es tria el nucli per a i586 em sembla que en realitat
s'instal·la el de i686.

No sé si aquest tema podria conduïr al desastre en cas que algú amb un
Pentium (I) actualitzi de Debian 8 a 9.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.


Reply to: