[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Provant debian 9: i586 obsoletA més a més, fins a Debian 8 el disc d'instal·lació (i el sistema amb
LXDE) funcionava perfectament amb ordinadors amb 128MiB de memòria RAM;
El disc Debian 9 necessita 192MiB per iniciar.

El 20/04/17 a les 19:34, Narcis Garcia ha escrit:
> A l'assistent «expert» d'instal·lació s'ofereix una versió de Linux per
> a i586 però, si es prova en un PC anterior a Pentium II, el disc
> d'instal·lació no arrenca (falta instrucció «cmov» al processador).
> 
> D'altra banda, si es tria el nucli per a i586 em sembla que en realitat
> s'instal·la el de i686.
> 
> No sé si aquest tema podria conduïr al desastre en cas que algú amb un
> Pentium (I) actualitzi de Debian 8 a 9.
> 
> 
> 
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this list's archives. Mailing lists service
> administrator should fix this.
> 


Reply to: