[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Estat de paquetsNarcis Garcia:

> En aquesta pàgina:
> https://wiki.debian.org/MaintainerScripts
> 
> hi ha llocs on es diu que els paquets es deixen, per exemple, en estat
> "Config-Files" i d'altres llocs diu "Config Files" (sense guionet).
> Algú sap si és que són diferents casos, o bé són errors tipogràfics i
> tots van d'una manera o altra?

La primera frase d'aquesta pàgina wiki diu literalment:

«This explanation is intended to show how maintainer scripts work,
in a more graphical manner than the one explained in the Debian
Policy. It's not intended as a replacement, but as a clarification.»

La resposta està a la secció enllaçada de la Debian Policy.

Salut,
Alex


Reply to: