[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Estat de paquetsJa intuïa que signifiquen el mateix, però no tinc clar si el registre de
dpkg els anota amb guionet, sense guionet, o indistintament.__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 01/04/17 a les 15:43, Ernest Adrogué ha escrit:
> 2017-04- 1, 11:28 (+0200); Narcis Garcia escriu:
>> En aquesta pàgina:
>> https://wiki.debian.org/MaintainerScripts
>>
>> hi ha llocs on es diu que els paquets es deixen, per exemple, en estat
>> "Config-Files" i d'altres llocs diu "Config Files" (sense guionet).
>> Algú sap si és que són diferents casos, o bé són errors tipogràfics i
>> tots van d'una manera o altra?
> 
> És el mateix.
> 


Reply to: