[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Estat de paquets2017-04- 1, 11:28 (+0200); Narcis Garcia escriu:
> En aquesta pàgina:
> https://wiki.debian.org/MaintainerScripts
> 
> hi ha llocs on es diu que els paquets es deixen, per exemple, en estat
> "Config-Files" i d'altres llocs diu "Config Files" (sense guionet).
> Algú sap si és que són diferents casos, o bé són errors tipogràfics i
> tots van d'una manera o altra?

És el mateix.


Reply to: