[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Gitlab CE__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.
El 13/02/17 a les 13:17, Marcos ha escrit:
> Hola,
> 
> A 2017-02-13 11:26, Narcis Garcia escrigué:
> 
>> Ara veig que demanen 4GiB de memòria RAM i jo només li havia assignat
>> 512MiB.
>> Brutal per un CMS; no pot estar gaire optimitzada una eina que demana
>> això per treballar.
> 
> Bé, categoritzar Gitlab com un CMS, em sembla un pél agossarat.  La
> versió CE que tens instal·lada demana aquestes quantitats de RAM perquè
> no és només l'aplicació: també hi ve el PostgreSQL, el servidor web, ...
> 
> I en quant al què ofereix, doncs home, recursos en demanarà, perquè no
> és només un repositori Git i quatre pàgines per gestionar tickets.
> També té un servei de integració continuada, que compila, executa tests,
> etcètera sobre cada merge request (si es configura per fer-ho).
> 
> Si el que només necessites és un servei de Git amb una interfície web
> bonica, pots provar Gogs[0].
> 
>> Espero que, després d'assignar-li més memòria, em
>> renti la roba i em posi el plat a taula cada dia.
> 
> Potser això no, però compil·lar, executar les proves unitàries i si tot
> va bé, crear una imatge Docker i enviar-la a producció sí ;)
> 
> Salut,
> 
> [0] https://gogs.io/

Interessant el Gogs pel tema de la lleugeresa, però no donen bon exemple
allotjant el seu propi codi font en un servei Git diferent (Github).
Apart d'això, veig que utilitzen peces de tercers, com les «octicons»,
la qual cosa obre les portes al rastreig.

Ara que (potser) ja he fet la feina més feixuga, confio en què és
possible tenir una instància de Gitlab funcional, estable i sense
haver-hi de dedicar moltes atencions.


Reply to: