[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Administracio visual amb MateEstic fent instal·lacions de Debian amb l'escriptori Mate i, a
diferència d'Ubuntu-Mate, no es preinstal·len les eines d'administració
(GUI) d'impressores, comptes d'usuari i alguna cosa més quan hom tria la
tasca Mate durant la instal·lació del sistema operatiu.
De moment estic posant aplicatiu de Gnome per suplir aquesta mancança,
però no s'integra al 100%.

Com és això? Faig alguna cosa malament?

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at this list's archives. Mailing lists service
administrator should fix this.


Reply to: