[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de consell - Processament de correus "en massa"El 08/02/17 a les 23:20, Orestes Mas ha escrit:
>> Benvolgudes,
>>
>> A l'escola del nano volen fer un llibre amb fotos per final de primària.
>> A tal efecte s'ha demanat a totes les famílies que envïin correus amb
>> fotografies adjuntes a una bústia creada a tal efecte, la qual és
>> accessible via IMAP.
>>
>> Com que són força correus, m'agradaria programar/utilitzar algun
>> procediment automàtic que anés recorrent la llista de correus rebuts i
>> desant els adjunts en carpetes diferents (amb el nom del remitent, per
>> exemple).
>>
>> Vosaltres com ho faríeu? Coneixeu alguna eina / procediment que pugui
>> fer això mateix, ja sigui directament o amb una mica de configuració prèvia?
>>
>> En cas que no hi hagi més remei que programar-ho, què empraríeu? Scripts
>> de bash? Python (amb quines biblioteques)? Perl? Altres? Haig de dir que
>> amb el Python o el bash encara em veig en cor de posar-hi mà, però amb
>> la resta hauria de ser una solució bastant tancada perquè no en sé un
>> borrall i el temps que em portaria ficar-m'hi no compensa l'esforç de
>> processar els missatges a mà.
>>
>> Gràcies de bestreta.
>>
>> Orestes.
Gràcies a tots per les vostres respostes. En algunes he après quelcom
que no sabia i que pot ser interessant en alguna altra ocasió.

Orestes.


Reply to: