[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Padrins pel tram?Narcis Garcia:

> Ara em sembla que aquelles esmentades guies no estan pensades per tenir
> el codi font mantingut en un servei de control de versions.
> Seguint-ne un comentari, estic provant el següent que no em funciona:
> 
> $ cd /tmp
> $ rm -fr ntfsundelete-tree
> $ export GIT_SSL_NO_VERIFY=1
> $ git clone https://git.actiu.net/libre/ntfsundelete-tree
> $ cd ntfsundelete-tree
> $ git-buildpackage
> gbp:error: upstream/1.0.0 is not a valid treeish

gbp s'utilitza per mantenir l'empaquetament i una còpia del codi
original. És a dir, amb gbp es pressuposa que el codi original
no forma part inicialment del repositori d'empaquetament i s'ha
d'importar cada cop que hi ha una nova versió amb:

    gbp import-orig ...

Intentar mantenir el codi original i el d'empaquetament en
el mateix repositori et suposarà un maldecap considerable amb
eines com el gbp. Si ho vols fer, hauràs d'assegurar-te que
la disposició del teu repositori és la que s'espera el gbp.
Per tant, no t'ho recomano.

Salut,
Alex


Reply to: