[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Padrins pel tram?Narcis Garcia:

> Algú té experiència en això?
> http://honk.sigxcpu.org/projects/git-buildpackage/manual-html/gbp.intro.html#GBP.REPOSITORY

A l'equip de Debian Perl (pkg-perl) utilitzem eines pròpies que
tiren del gbp per sota, per això la meva experiència directa amb
gbp és molt limitada.

Abans de començar cal que tinguis en compte la frase següent de
l'enllaç que indicaves: «It is recommended to have the Debian
packaging on a separate branch than the upstream source».

El que vol dir és que els mantenidors de paquets de Debian solen
crear un repositori per cada paquet font en què gestionen els
canvis del directori debian, sovint ignorant del tot el que els
autors originals hi hagin posat. Per no fer-se un embolic quan
es publiquen noves versions del codi original, tenen una branca
amb la part de l'empaquetament i una altra (o vàries) amb el codi
font original.

D'aquesta manera és més fàcil fer el seguiment de les diferències
entre versions del codi original i comparar-les amb la part de
l'empaquetament. Per exemple, de vegades a Debian detectem algun
error al codi o a les pàgines del manual. El corregim i informem
l'autor original del problema (sovint amb un suggeriment de canvi
en el codi). Independentment de si l'autor accepta el canvi o no,
a Debian utilitzem la versió apedaçada per empaquetar-ho. Quan
l'autor incorpora aquest canvi en el codi original, l'empaquetador
de Debian ho detecta amb les diferències i aleshores pot eliminar
el pedaç del directori debian.

Això seria un infern de mantenir si no s'utilitzessin branques
diferents al repositori de git.

Et recomano que miris https://mentors.debian.net/ (es dediquen a
ajudar les persones que volen fer paquets i necessiten sponsors).

> Hi ha alguna eina o mètode per crear el necessari «a cegues» i que
> funcioni per arribar a empaquetar 1 simple script de forma correcta?

Oblida de moment el gbp i prova directament amb debuild des del
directori arrel del repo i et crearà el paquet al directori pare.

Salut,
Alex


Reply to: