[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla mortaOn 29/11/16 21:01, Narcis Garcia wrote:
De fet, el teclat US no és gaire superior a l'ES.  Fa poc em vaig fer
una taula, i vaig trobar que l'US té 8 caràcters més fàcils d'escriure
(` = [ ] \ ; / ^) i 6 caràcters més difícils d'escriure (+ < ¿ ñ ç ¡).
Per tant, no hi ha gaire diferència.  Per mi els més incòmodes
d'escriure en el teclat ES són les dues barres \ /, la solució és
assignar-los a AltGr + z, AltGr + x etc...

Pel l'inconvenient del teclat ES són les tecles mortes, que pel que
sembla no es poden utilitzar amb el modificador Alt en terminals de
text.

AltGr + Z i AltGr + X aquí s'utilitza per les «cometes llatines», és a
dir, en comptes d'escriure les "cometes angleses" que ens han arribat
sempre imposades als teclats en primer terme.

Això anava a dir ara: Els «Guillemets»...
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cometes_(tipografia)#Tipus_de_cometes

--
Cordialment,

Orestes Mas


Reply to: