[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

user-manager a Debian 8Hola, en una instal·lació de Debian «jessie» amb KDE, no trobo l'eina
gràfica per administrar els comptes d'usuari.
He vist que a Kubuntu s'utilitza el paquet «user-manager» ja des
d'antic, però aquest paquet no sembla existir als repositoris de Debian,
almenys fins la versió 8.

Algú sap com se soluciona això?

Gràcies.

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: