[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mutt i el protocol CMS2016-10- 3, 21:11 (+0200); Robert Marsellés escriu:
> Hola
> 
> On 03/10/16 20:21, Ernest Adrogué wrote:
> > 
> > cada cop que obro el mutt em surt el missatge
> > 
> > GPGME: El protocol CMS no es troba disponible.
> > 
> > Suposo que em falta algun paquet, però no sé quin.
> > 
> 
> Hi ha hagut canvis recents a Mutt. Jo uso "testing" i el nou paquet m'ha
> deixat aquest missatge:
> 
> > mutt (1.7.0-6) unstable; urgency=medium
> > 
> >   As of result of the switch to gpgme in 1.7.0-2, all pgp_* commands that
> >   reference a pgp/gnupg command are now ignored (unless crypt_use_gpgme is
> >   manually set to 'no'). If you had an --encrypt-to in those commands, to
> >   encrypt outgoing mail to yourself, then you will have to set
> >   pgp_encrypt_self=yes to maintain the same behavior.
> 
> En resum, que si tens aquesta versió i vols que funcioni com abans de
> que fessin el canvi a GPGME has d'usar l'opció (suposo que al fitxer de
> configuració personal, pot ser .mutt?):
> 
> "crypt_use_gpgme=no"

Sí, era això.  Concretament:

unset crypt_use_gpgme


Salut.


Reply to: