[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mutt i el protocol CMSHola,

cada cop que obro el mutt em surt el missatge

GPGME: El protocol CMS no es troba disponible.

Suposo que em falta algun paquet, però no sé quin.


Reply to: