[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mutt i el protocol CMSHola

On 03/10/16 20:21, Ernest Adrogué wrote:
> 
> cada cop que obro el mutt em surt el missatge
> 
> GPGME: El protocol CMS no es troba disponible.
> 
> Suposo que em falta algun paquet, però no sé quin.
> 

Hi ha hagut canvis recents a Mutt. Jo uso "testing" i el nou paquet m'ha
deixat aquest missatge:

> mutt (1.7.0-6) unstable; urgency=medium
> 
>   As of result of the switch to gpgme in 1.7.0-2, all pgp_* commands that
>   reference a pgp/gnupg command are now ignored (unless crypt_use_gpgme is
>   manually set to 'no'). If you had an --encrypt-to in those commands, to
>   encrypt outgoing mail to yourself, then you will have to set
>   pgp_encrypt_self=yes to maintain the same behavior.

En resum, que si tens aquesta versió i vols que funcioni com abans de
que fessin el canvi a GPGME has d'usar l'opció (suposo que al fitxer de
configuració personal, pot ser .mutt?):

"crypt_use_gpgme=no"

No sé si aquest canvi a anat ja a petar a altres arxius ("stable",
"backports"). Tu sabràs.

Salut i peles,

robert


Reply to: