[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Dependencies no autoremoviblesNarcis Garcia:

> Havent vist la bitàcola esmentada per l'Ernest:
> /var/log/dpkg.log
> Suposo que la dada que hi mancaria encara és un identificador
> d'operació, és a dir, per exemple una columna amb número que agrupés les
> línies pel fet de pertànyer a una mateixa comanda APT/dpkg

El dpkg.log només sap del dpkg, que funciona per sota de l'apt.
Tens més informació sobre l'apt a /var/log/apt/*.log, fins i
tot amb marques d'inici i final.

Salut,
Alex


Reply to: