[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Dependencies no autoremoviblesNarcis Garcia:

> Si apt-get i/o aptitude fessin el mateix, podrien retrocedir operacions
> com a conjunts cridats amb una comanda. Sobre BBDD i similars, al cap i
> a la fi és l'usuari que ha d'assumir els problemes aliens a APT.

Què ha d'assumir i què no l'usuari sempre és motiu de debat i per
aquest motiu a Debian s'acostuma a ser conservador amb les coses
que afecten els usuaris. L'acció de «desfer» una operació d'apt
és un d'aquests casos que sembla fàcil quan agafes un cas concret
però que pot esdevenir un infern si vols tenir en compte tots els
casos possibles (per exemple, què ha de fer l'acció desfer si la
prèvia ha actualitzat un dels paquets existents).

> Els «snapshots» del sistema de fitxers també poden donar problemes amb
> serveis que treballen, per exemple, imaginem-nos un servei web amb un
> fòrum en funcionament, o un ordinador al qual els demés li desen els
> documents via xarxa.

Això depèn de com es muntin aquests serveis, ningú diu que sigui
fàcil o que funcioni de forma automàtica. Una possibilitat seria
que els documents es desin en un disc diferent del sistema i
redundar els serveis perquè tinguin alta disponibilitat i es
puguin actualitzar de forma gradual.

La idea de fons és la mateixa que amb l'apt: com que l'acció de
desfer és un problema complex de generalitzar, és millor delegar
al responsable d'administrar el servei decidir com ho vol fer.

Salut,
Alex


Reply to: