[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Dependencies no autoremoviblesEn un ordinador he fet:

$ apt-get install latencytop
...
S'instaŀlaran els següents paquets extres:
  libatk1.0-0 libatk1.0-data libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common
libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxfixes3 libxi6 libxinerama1
libxrandr2 shared-mime-info
...
(instal·lació exitosa)

Després:
$ apt-get remove latencytop
...
Els paquets següents s'han instaŀlat automàticament i ja no són necessaris:
  libatk1.0-0 libatk1.0-data libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common
libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxfixes3 libxi6 libxinerama1
libxrandr2
...
(desinstal·lació exitosa)

PERÒ com podeu veure, el paquet "shared-mime-info" no està establert com
a «ja no necessari», i de fet amb un "apt-get autoremove" no marxa. Cal
desinstal·lar-lo expressament.

Perquè succeeix això?

-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: