[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repositori caducat??Com ja vaig comentar, APT pot fallar si la data del rellotge està malament.


El 13/07/16 a les 02:01, Jordi Mallach ha escrit:
> El dc 06 de 07 de 2016 a les 15:59 +0200, en/na Narcis Garcia va
> escriure:
>> Gràcies; Aplicaré aquesta estratègia abans d'obtenir la data/hora del
>> repositori.
> 
> I no seria molt millor obtenir ntp o ntpdate amb apt, passant com a
> opció "no tingues en compte la caducitat del fitxer Release"?
> 
> apt-get -o Acquire::Check-Valid-Until=0 install ntpdate
> debian-ntpdate
> apt update && apt upgrade
> 
> o alguna cosa similar (no ho he provat).
> 
> Tocar la data del sistema així, per molt malament que estiga, sembla un
> poc bèstia.
> 
> Jordi
> 


Reply to: