[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repositori caducat??El dc 06 de 07 de 2016 a les 15:59 +0200, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> Gràcies; Aplicaré aquesta estratègia abans d'obtenir la data/hora del
> repositori.

I no seria molt millor obtenir ntp o ntpdate amb apt, passant com a
opció "no tingues en compte la caducitat del fitxer Release"?

apt-get -o Acquire::Check-Valid-Until=0 install ntpdate
debian-ntpdate
apt update && apt upgrade

o alguna cosa similar (no ho he provat).

Tocar la data del sistema així, per molt malament que estiga, sembla un
poc bèstia.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: