[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Repositori caducat??El dc 13 de 07 de 2016 a les 08:48 +0200, en/na Narcis Garcia va
escriure:
> Com ja vaig comentar, APT pot fallar si la data del rellotge està
> malament.

Ummm, què creus que fa "-o Acquire::Check-Valid-Until=0"? :)

> 
> El 13/07/16 a les 02:01, Jordi Mallach ha escrit:
> > El dc 06 de 07 de 2016 a les 15:59 +0200, en/na Narcis Garcia va
> > escriure:
> > > Gràcies; Aplicaré aquesta estratègia abans d'obtenir la data/hora
> > > del
> > > repositori.
> > 
> > I no seria molt millor obtenir ntp o ntpdate amb apt, passant com a
> > opció "no tingues en compte la caducitat del fitxer Release"?
> > 
> > apt-get -o Acquire::Check-Valid-Until=0 install ntpdate
> > debian-ntpdate
> > apt update && apt upgrade
> > 
> > o alguna cosa similar (no ho he provat).
> > 
> > Tocar la data del sistema així, per molt malament que estiga,
> > sembla un
> > poc bèstia.
> > 
> > Jordi
> > 
> 
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: