[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Llista debianPerdoneu si rebeu això, però em pregunto perquè mai es publiquen els meu
missatges i faig una proba.

Gràcies.

Attachment: 215639.png
Description: PNG image


Reply to: