[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian SunCamp 16El dj 17 de 03 de 2016 a les 15:15 +0100, en/na Leopold Palomo-
Avellaneda va escriure:
> El Dijous, 17 de març de 2016, a les 14:57:09, Mònica Ramírez Arceda
> va 
> escriure:
> > 
> > Adrià <adria@fsfe.org> writes:
> > > 
> > > Pels que hi pugueu estar interessats, serà a Lloret:
> > > 
> > > https://wiki.debian.org/DebianEvents/Europe/2016/DSC
> > Jo hi vull anar però coincideix en data amb la trobada que volíem
> > fer de
> > DebianCat a Vilafranca del Penedès:
> > 
> > https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianCat
> > 
> > Si hi ha més gent que s'hi apunti i tenint en compte que està
> > relacionat
> > amb Debian, proposo canviar de data la trobada de DebianCat.
> > 
> > Com ho veieu?
> Raonable. El lloc era una excusa per la trobada.
> 
> Leo
> 
Genial, espero poder anar-hi també.
-- 
Alfons

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: