[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian SunCamp 16El Dijous, 17 de març de 2016, a les 14:57:09, Mònica Ramírez Arceda va 
escriure:
> Adrià <adria@fsfe.org> writes:
> > Pels que hi pugueu estar interessats, serà a Lloret:
> > 
> > https://wiki.debian.org/DebianEvents/Europe/2016/DSC
> 
> Jo hi vull anar però coincideix en data amb la trobada que volíem fer de
> DebianCat a Vilafranca del Penedès:
> 
> https://wiki.debian.org/LocalGroups/DebianCat
> 
> Si hi ha més gent que s'hi apunti i tenint en compte que està relacionat
> amb Debian, proposo canviar de data la trobada de DebianCat.
> 
> Com ho veieu?

Raonable. El lloc era una excusa per la trobada.

Leo

-- 
--
Linux User 152692     GPG: 05F4A7A949A2D9AA
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?


Reply to: