[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bones practiques: apt-get vs aptitudeHi ha diverses d'eines per fer el mateix. Amb avantatges i inconvenients
cadascuna, jo com tothom faig servir la que més m'hi he acostumat per
cada tasca en concret.

apt-get
apt-cache
apt-file
dpkg
dpkg-reconfigure
dpkg-query
aptitude
etc.

Jo faig servir tots aquests, cadascun en una situació que em sembla òptima.
Últimament estic provant el PackageKit, que em sembla prou interessant
per universalitzar el tracte amb el sistema operatiu.


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


El 09/12/15 a les 08:46, tictacbum ha escrit:
> Jo ho havia llegit a la guia d'actualització a jessie:
> 
> https://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.en.html#minimal-upgrade
> 
> Aquí es recomana de fer servir apt en comptes d'aptitude
> Salut!
> 


Reply to: