[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Smartphone amb DebianGràcies. 

El dissabte, 28 de novembre de 2015, Simó Albert i Beltran <sim6@probeta.net> va escriure:
Llàstima que la majoria d'aparells que formen la xarxa no usen
programari lliure. Inclús diria que la majoria incompleixen la GPL.


--
Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(at)gmail(dot)comReply to: