[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Llista del GiLUGAl GiLUG han preguntat pel contacte amb la Co.Us.Deb.Cat.
He passat l'adreça d'aquesta llista, i faig el mateix aquí per qui
vulgui tenir contacte habitual amb el GiLUG:

http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris
-- 


__________
I'm using this express-made address because personal addresses aren't
masked enough at lists.debian.org archives.


Reply to: