[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes net2015-10-10, 12:48 (+0200); Narcis Garcia escriu:
> Hola, fins ara, als meus programets fets en ShellScript, quan volia
> enregistrar per bitàcola la sortida d'una comanda ho feia amb la
> utilitat «tee»:
> 
> comanda 2>&1 | tee -a bitacola.log
> 
> Ara he trobat l'eina «logsave» que facilita la interacció:
> 
> logsave -as bitacola.log comanda

Quin avantatge té? Si només és la sintaxi pots definir una funció com ara

log () {
	out="$1"
	shift
	"$@" 2>&1 | tee -a "$out"
}

log <fitxer> <ordre>


Reply to: