[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes netBones,

Jo provaria de redirigir stderr a /dev/null per veure si el comportament es el mateix:

logsave -as bitacola.log comanda 2>/dev/null

Salut!

El dia 10/10/2015 13:06, "Narcis Garcia" <informatica@actiu.net> va escriure:
Hola, fins ara, als meus programets fets en ShellScript, quan volia
enregistrar per bitàcola la sortida d'una comanda ho feia amb la
utilitat «tee»:

comanda 2>&1 | tee -a bitacola.log

Ara he trobat l'eina «logsave» que facilita la interacció:

logsave -as bitacola.log comanda

Però resulta que a la bitàcola afegeix unes anotacions que ningú no li
demana:

Log of comanda
Sat Oct 10 12:32:29 2015
(...)
Sat Oct 10 12:32:35 2015
----------------

En comptes d'haver de tractar i escapçar cada vegada la bitàcola,
voldria saber si algú ha trobat una sintaxi de logsave per evitar això,
és a dir, que només enregistri allò que dóna la comanda executada.
O bé si hi ha alguna altra eina millor per GNU.

Gràcies.


Reply to: